کنکور کارشناسی ارشد برق
 
مسائل مربوط به ارشد برق 94

در کلید نهایی سازمان سنجش در  کنکور ارشد مهندسی برق کلید بعضی از سوالات تغییر کرده است:

ریاضیات: سوال 40 گزینه 2و4 هر دو صحیح اند

مدار الکتریکی: سوال 47 گزینه 1و2 هر دو صحیح اند

سیگنال و سیستم: سوال 21 گزینه 3و4 هر دو صحیح اند ضمنا سوال 29 به گزینه 3 تغییر یافت

الکترونیک: سوال 64 به گزینه 1 تغییر گزینه یافت

در کلید نهایی سازمان سنجش کنکور مهندسی برق 1389 سوالات بعضی از دروس  حذف شده اند که عبارتند از:

درس کنترل: سوال 3 و 11

درس ماشین الکتریکی: سوال 77و78و79و84و90

درس الکترونیک : سوال 67 و تاثیر مثبت برای داوطلبین که گزینه 2 انتخاب کرده اند


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط محمد باقری